ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2016...2018 - Programa afectivo-sexual no Centro Ocupacional e Centro de Día

EXERCICIO 2016

2016...2018 - Programa afectivo-sexual no Centro Ocupacional e Centro de Día

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2016 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS DÚAS PERSOAS INSCRITAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL COS SEGUINTES PERFÍS PROFESIONAIS: UNHA COIDADORA E UN TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL.


EXERCICIO 2017

2016...2018 - Programa afectivo-sexual no Centro Ocupacional e Centro de Día

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2017 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS .......................................................................


EXERCICIO 2018

2016...2018 - Programa afectivo-sexual no Centro Ocupacional e Centro de Día

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2018 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS .......................................................................