26 de xaneiro de 2017

O punto limpo da Laracha, xestionado polo C.E.E. Aspaber, sumou 1.500 usuarios en 2016 Punto limpo da Laracha

Durante o ano 2016 o punto limpo de A Laracha, xestionado xunto co servizo de recollida de voluminosos a domicilio polo Centro Especial de Emprego Aspaber, atendeu a máis de 1.500 usuarios. Entre eles, 1.100 usuarios achegáronse persoalmente ás instalacións municipais a depositar os residuos, mentras que se realizaron unhas 400 saídas para prestar o servizo de recollida a domicilio.

Durante o 2016, xestionáronse desde este punto limpo:

  • 1.151 litros de aceites vexetais e minerais.
  • 1.078 kilos de material téxtil.
  • 1.225 kilos de plásticos.
  • 600 envases con restos de substancias tóxicas ou perigosas.
  • 15 toneladas de aparellos electrónicos, informáticos e electrodomésticos.
  • 27 toneladas de restos de obras.
  • 227 fluorescentes.
  • 30 kg de pilas.
  • Case 700 unidades de voluminosos (principalmente colchóns e sofás).