ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños


ContactoASPABER

A Brea, s/n
15102 Carballo (A Coruña)


Teléfono:
+34 981 702 606
Fax: +34 981 755 888
E-mail: aspaber@aspaber.com


Formulario de contacto

Os campos marcados con * son obrigatorios

A recepción de currículums vitae levarase a cabo de forma presencial na sede da entidade sita en Lg. A Brea s/n 15102 Carballo - A Coruña.

PROTECCIÓN DE DATOS: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. ASOCIACION DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER), como responsable do tratamento, tratará os seus datos para atender as súas solicitudes de información, dudas, consultas, suxerencias ou queixas. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na información adicional que está á súa disposición no apartado de Aviso Legal e Política de Privacidade