ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2018 - Proxecto: Centro de formación e emprego para persoas con discapacidade

2018 - Proxecto: Centro de formación e emprego para persoas con discapacidade

OBXECTO: Obra que ten por finalidade a descrición das actuacións de reforma e adecuación dos distintos locais actualmente dispoñibles dentro das instalacións que a entidade ten en A Brea, Carballo, ao obxecto de implantar un novo servizo de formación e emprego para usuarios maiores de 16 anos.

IMPORTE DO PROXECTO: 121.091,49 €

COFINANCIADORES:

               - DEPUTACION PROVINCIAL: 57.886,82 €

               - XUNTA DE GALICIA (0.7 IRPF): 23.306,80 €

               - AGADER: 33.978,18€

Esta axuda cofinánciase polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco da medida 19 (Leader) do PDR de Galicia 2014-2020, e encádrase na prioridade ou área focal 6B (promover o desenvolvemento local nas zonas rurais).


Descargas