ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2018 - Proxecto: Persoas diversas + Confrarías = Economía circular

2018 - Proxecto: Persoas diversas + Confrarías = Economía circular

OBXECTO: O proxecto levará a cabo a mellora das instalacións do taller de reparación de envases que a entidade ten nas instalacións de A Brea, para así poder atender á demanda de novos clientes coa instalación dun comprensor, que vai dotado dun calentador e a instalación dunha tubería de aire que abastece os postos de traballo.

Os obxectivos xerais do proxecto son poñer a disposición dás lonxas, industrias conserveiras e portos, da zona GALP Costa da Morte un novo servizo de reparación de envases de peixe colectores, etc; evitando que unha vez que estas se deterioren poidan ser reutilizadas, poñendo así en valor a economía recircular.

IMPORTE DO PROXECTO: 15.615,05 €

COFINANCIADORES:

               - GALP: 14.053,55 €

Proxecto subvencionado nun 90% no marco da Prioridade 4 do FEMP,  aplicación da EDLP dos GALP, cofinanciado polo FEMP nun 85% e Xunta de Galicia nun 15%.