ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2018 - Proxecto: Reforma da instalación eléctrica no Centro Ocupacional de Día e Residencial

2018 - Proxecto: Reforma da instalación eléctrica no Centro Ocupacional de Día e Residencial

OBXECTO: Este proxecto permitiunos a ampliación e legalización da instalaciòn eléctrica dos edificios cumprindo coa normativa esixible existente e ao mesmo tempo contar cunhas instalacións que nos permitirán dar resposta ás necesidades actuais (crecemento en equipos informáticos, aparellos eléctricos conectados, sistema de iluminacións, lede, calefacción, etc…) crear espazos máis confortables para os usuarios, con equipamentos acordes e adaptados ás enerxías renovables, e coa reunificación de servizos.

IMPORTE DO PROXECTO: 34.583,70 €

COFINANCIADORES:

             - FUNDACIÓN ONCE: 25.937,77 €