ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2019 - Proxecto: Reparación da cuberta do edificio que alberga o Centro Ocupacional e Centro de Día

2019 - Proxecto: Reparación da cuberta do edificio que alberga o Centro Ocupacional e Centro de Día

OBXECTO: Coa reparación da cuberta do edificio que alberga o Centro Ocupacional e de Día, con esta actuación, conseguimos eliminar a deterioración que sufría a cuberta, e que provocaba filtracións puntuais. Dita construción data do ano 1984. A solución adoptada consistía en aproveitar os paneis existentes utilizándoos como soporte para colocar unha chapa de aceiro galvanizado e incorporando paneis de fibra de vidro de 80 m/m para mellorar o illamento térmico e crear espazos máis confortables para os usuarios.

IMPORTE DO PROXECTO: 36.442,25 €

COFINANCIADORES:

             - FUNDACIÓN ONCE: 27.331,69 €