ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2019 - Proxecto: Urbanización de acceso adaptado a Centro de Formación e Emprego

2019 - Proxecto: Urbanización de acceso adaptado a Centro de Formación e Emprego

OBXECTO: Construcción dunha nova rampa accesible exterior que conecta duas zonas con 3 metros de desnivel. O problema fundamental era a excesiva pendente que presentaba a rampa anterior, que facía que a súa utilización para os usuarios do Centro fora moi dificultosa e perigosa. Ademáis adaptouse con proteccións como barandillas que contribúen a aumentar a súa accesibilidade.

IMPORTE DO PROXECTO: 28.365,10 €

COFINANCIADORES:

             - XUNTA DE GALICIA (IRPF): 7.664,33 €

             - CAIXABANK: 11.000 €