ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2019 - (FOAXE-C/2019 ): Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2019

2019 - (FOAXE-C/2019 ): Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2019

EXPEDIENTE: 2019000009980

OBXECTO:
 ED-3 CENTROS OCUPACIONAIS. Axuda ao mantemento dos gastos xerais do Centro Ocupacional Aspaber.

IMPORTE DA AXUDA: 20.481,75 €

COFINANCIADORES:

             - DEPUTACIÓN DA CORUÑA

             - ASPABER