ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2019 - Proxecto: Reparación de pista polideportiva descuberta e renovación do valado da mesma

2019 - Proxecto: Reparación de pista polideportiva descuberta e renovación do valado da mesma

OBXECTO: A Entidade dispoñía dunha pista polideportiva na que a súa data de construcción se remontaba ao ano 1994. Ao ser unha pista ao descuberto, o tempo transcorrido foi danando o pavimento e facendo impracticable o seu uso dende fai uns anos. Coa renovación de dita pista evitaremos todos os desprazamentos que tíñamos que facer a diario para a realización da práctica deportiva.


IMPORTE DA AXUDA (DEPUTACIÓN DA CORUÑA): 12.000 €


IMPORTE DA AXUDA (FUNDACIÓN ONCE): 27.912,60 €