ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2016...2018 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

EXERCICIO 2016

2016...2018 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2016 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS DÚAS PERSOAS INSCRITAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL COS SEGUINTES PERFÍS PROFESIONAIS: UNHA COIDADORA E UN TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL.


EXERCICIO 2017

2016...2018 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2017 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS DÚAS PERSOAS INSCRITAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL COS SEGUINTES PERFÍS PROFESIONAIS: UNHA COIDADORA E UNHA TÉCNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


EXERCICIO 2018

2016...2018 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2018 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS DÚAS PERSOAS INSCRITAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL COS SEGUINTES PERFÍS PROFESIONAIS: DÚAS COIDADORAS.

Servizo Centro Ocupacional e Centro de Día

Os diferentes perfís que se contrataron, realizarán o seu traballo no Centro Ocupacional e Centro de Día.
O Centro Ocupacional acolle a persoas con discapacidade intelectual maiores de 16 anos cuios obxetivos están orientados a facilitar o desenvolvemento das capacidades residuais nas áreas formativas laborais e ocupacionais co fin de conseguir un axuste persoal, social e laboral que leve a súa integración e a normalización das súas condicións de vida.
O Centro de Día acolle a persoas con discapacidade intelectual e está destinado a proporcionar unha atención integral ás persoas con discapacidade intelectual.